Ο ελεγκτής (ACU) είναι μια συμπαγής ΙοΤ κατασκευή με τεχνολογία αιχμής, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τον έλεγχο της πρόσβασης αλλά και την ασφάλεια μιας εισόδου.

Τεχνολογία

Αυτονομία

Προσαρμογή

Έλεγχος

Ασφάλεια

Ευελιξία

IoT συσκευή ελέγχου πρόσβασης, σχεδιασμένη να λειτουργεί σε cloud με δυνατότητα σύνδεσης μέσω ethernet, wifi ή 3G/4G.

Ενσωματωμένο UPS 3Ah με μπαταρίες ιόντων λιθίου με έξυπνο κύκλωμα φόρτισης και διαχείρισης ενέργειας Powerpath TM.

Eιδικό κύκλωμα προσαρμογής και εσωτερικής τροφοδοσίας για υφιστάμενες εγκαταστάσεις με ηλεκτρικό κυπρί ή ηλεκτρική κλειδαριά.

Πλήρης έλεγχος και διαχείριση μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής για  έξυπνα κινητά τηλέφωνα και μέσω web interface.

Ασφαλής σύνδεση στο Internet μέσω VPN IPsec, με προεγκατεστημένο λογισμικό χωρίς απαιτήσεις εξειδικευμένης εγκατάστασης.

Συμβατό με τους περισσότερους καρταναγνώστες με πληκτρολόγιο της αγοράς και σχεδόν όλες τις ηλεκτρικές κλειδαριές της αγοράς.

Τεχνολογία

IoT συσκευή ελέγχου πρόσβασης, σχεδιασμένη να λειτουργεί σε cloud με δυνατότητα σύνδεσης μέσω ethernet, wifi ή 3G/4G.

Ευελιξία

Συμβατό με τους περισσότερους καρταναγνώστες με πληκτρολόγιο της αγοράς και σχεδόν όλες τις ηλεκτρικές κλειδαριές της αγοράς.

Ασφάλεια

Ασφαλής σύνδεση στο internet μέσω VPN IPsec, με προεγκατεστημένο λογισμικό χωρίς απαιτήσεις εξειδικευμένης εγκατάστασης.

Αυτονομία

Ενσωματωμένο UPS 3Ah με μπαταρίες ιόντων λιθίου με έξυπνο κύκλωμα φόρτισης και διαχείρισης ενέργειας Powerpath TM.

Προσαρμογή

Ειδικό κύκλωμα προσαρμογής και εσωτερικής τροφοδοσίας για υφιστάμενες εγκαταστάσεις με ηλεκτρικό κιπρί ή ηλεκτρική κλειδαριά.

Έλεγχος

Πλήρης έλεγχος και διαχείριση μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής για  έξυπνα κινητά τηλέφωνα και μέσω web interface.