Με το ENTRIS έχετε τον απόλυτο έλεγχο του γραφείου ή της επιχείρησής σας. Βλέπετε σε πραγματικό χρόνο την ώρα εισόδου και εξόδου των ατόμων που έχουν πρόσβαση και ελέγχετε εάν υπάρχει δραστηριότητα σε μη εργάσιμες ώρες και μέρες.
 
Ακόμη, σας δίνεται η δυνατότητα να καταγράφετε τον χρόνο εισόδου και εξόδου των επισκεπτών σας, ενώ μπορείτε να δώσετε από οπουδήποτε πρόσβαση σε τρίτους (πχ υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης) αλλά και να καταγράψετε τον χρόνο εισόδου και εξόδου αυτών από τον χώρο σας.
 
Επιπλέον το ENTRIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με την υπάρχουσα κλειδαριά και να ασφαλίζει την είσοδο και με ηλεκτρική κλειδαριά, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο την πόρτα απαραβίαστη! Ακόμη και κάποιος κακόβουλος με αντίγραφο κλειδιού δε θα μπορέσει να μπει παρά μόνο αν το επιτρέψετε εσείς.

Το ENTRIS επίσης είναι ιδανικό για τον έλεγχο πρόσβασης σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις όπως αποθήκες, εργοτάξια, μονάδες παραγωγής ενέργειας, αντλιοστάσια κλπ.
 
Με το ENTRIS έχετε τον απόλυτο έλεγχο στην πρόσβαση των εγκαταστάσεων, δίνοντας προσωρινή πρόσβαση σε μηχανικούς, τεχνικούς, συντηρητές κλπ, με πλήρη καταγραφή εισόδου και εξόδου σε πραγματικό χρόνο καθώς και προηγούμενο ιστορικό.
 
Επιπλέον προσφέρονται ειδοποιήσεις ασφαλείας για την κατάσταση της εισόδου, την κατάσταση της παροχής ρεύματος κλπ.